MAMIE TILL-MOBLEY & EMMETT TILL MEMORIAL 

& MAMIE TILL-MOBLEY SCHOLARSHIP FUND